Ambalaj Atığı

Geri Dönüşüm zincirinin en önemli halkası evlerden çıkan ambalaj atıklarının, kaliteli bir şekilde ayrı olarak toplanmasıdır. Bu kapsamda ilçe belediyeleri ile ortak olarak yürütülen çalışmalarla, belirli günler ve aralıklarla, ambalaj atıkları konutlardan toplanmakta ve ya Ambalaj Atık Yönetim Planı kapsamında belirlenen noktalara koyulan dış mekan konteynerleri ve iç mekan kutuları ile sisteme dahil edilmektedir.

Kullanımı tamamlanan ambalaj atıklarının temiz bir şekilde, organik atıklardan ayrı olarak toplanması, çok daha kaliteli bir toplama sistemi oluşturulmasını sağlar.